2017دانلود آهنگ های سریال دوئل Duelدانلود سریال کره ای Duel با سرعت عالیدانلود سریال کره ای دوئل با سرعت عالیدانلود فیلم کره ای دوئل Duel با زیرنویس فارسیزیرنویس فارسی سریال کره ای Duelزیرنویس فارسی سریال کره ای دوئلهیجان انگیز

دانلود سریال کره ای دوئل Duel 2017


تک فصلدانلود قسمت ۱کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۹۰ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۳۹ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۵۸ مگابایت

دانلود قسمت ۲کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۱ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۴۷ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۷۰ مگابایت

دانلود قسمت ۳کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۱ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۱ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۰۱ مگابایت

دانلود قسمت ۴کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۶۲ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۹۹ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۹۸ مگابایت

دانلود قسمت ۵کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۴۷ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۹۶ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۹۵ مگابایت

دانلود قسمت ۶کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۵ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۰۷ مگابایت

دانلود قسمت ۷کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۶ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۵ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۰۷ مگابایت

دانلود قسمت ۸کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۰۷ مگابایت

دانلود قسمت ۹کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۰۷ مگابایت

دانلود قسمت ۱۰کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۰۷ مگابایت

دانلود قسمت ۱۱کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۹۸ مگابایت

دانلود قسمت ۱۲کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۹۸ مگابایت

دانلود قسمت ۱۳کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۹۸ مگابایت

دانلود قسمت ۱۴کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۵۴ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۰۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۲۳ مگابایت

دانلود قسمت ۱۵کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۷۷ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۳۸ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۱۸ مگابایت

دانلود قسمت ۱۶ (اتمام)کیفیت : ۴۸۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۱۷۸ مگابایت

کیفیت : ۵۴۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۲۱۱ مگابایت

کیفیت : ۷۲۰p ، فرمت : mkv ، حجم فایل : ۳۳۵ مگابایت

زیرنویس فارسی تمام قسمت هازیرنویس همه قسمت ها در یک فایل Zipنوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن