الرحمن الرحیمبیشترین صفات تکرار شده خداوند در قرآنجواب فعالیت های پیام های آسمانی نهمدین و اندیشهصفات تکرار شده خداوند در قرآنصفات خداوندصفت الرحمنصفت الرحمن الرحیمصفت های تکراری خداوند در قرانکدام صفت خداوند بیشتر در قران تکرار شده؟کمک آموزشیمتوسطه اول

بیشترین صفات تکرار شده خداوند در قرآن


هر کدام از این صفات نشانه جمال و جلال الهی می باشد . یکی از صفاتی که بسیار در قرآن تکرار شده است ، صفت رحمت خداوند می باشد که در بیش از ۵۰۰ آیه قرآن کریم تکرار شده است .

واژه الرحمن در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند .

واژه الرحمن در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه، و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند. در مواردی که در قرآن کریم این کلمات آمده، به عنوان صفت الهی است، مگر در یک مورد در آیه ۱۲۸ سوره توبه که کلمه رحیم در وصف پیامبر اکرم (ص) آمده است.

از آنجایی که خداوند بسیط مطلق و نامحدود است نمی توان در مورد صفات خداوند توضیحی کامل از تمام جهات و بدون هیچ کاستی ارائه داد چرا که ما با محدودیت ذاتی خویش دراین باره می توانیم نظر دهیم چرا که صفات الهی عین ذات خدایند و نه اینکه امری جدای از ذات حق و لذا تمام صفات الهی در عالی ترین مرتبه خویش قرار دارند اما ما سعی می کنیم در مورد صفت رحمن و رحیم خداوند مطالبی را از شهید مرتضی مطهری که در کتاب آشنایی با قرآن جلد ۲ در ضمن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم آورده است بیان کنیم:

الرحمن الرحیم

بجای این دو کلمه نیز در فارسی نمی توان واژه ای یافت که عینا ترجمه آن باشد و اینکه بخشنده مهربان معمولا ترجمه می کنند ترجمه رسائی نیست.

زیرا بخشنده ترجمه جواد است و مهربان ترجمه رؤف و هر دو از صفات پروردگار است که در قرآن آمده است.

رحمان که بر وزن فعلان است دلالت بر کثرت و وسعت می کند و می رساند که رحمت حق همه جا گسترش پیدا کرده و همه چیز را فرا گرفته است.برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن