آرایشی و زیباییمدل ناخن

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱


مدل های طراحی و تزیین ناخن

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

ناخن ها عضوی از بدن هستند که در زیبایی دست ها تاثیر بسیاری دارند و آرایش و رسیدگی به آنها امروزه بسیار ترند و محبوب شده است. ناخن ها بر اساس نوع آرایش و شکل ابتداییشان انواع مختلفی مثل گرد، مربعی، فرنچ و … دارند که این مدل ها می توانند کوتاه یا بلند باشند. در دامه می توانید انواع مدل های ناخن را در طرح ها و رنگ های مختلف ببینید.

مدل ناخن گرد

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن گرد با لاک طوسی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت ناخن پلنگی

 

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن آبی با طراحی گل

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن فرنچ آبی ۲۰۲۲

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل لاک ناخن سفید آینه ای

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل لاک ناخن سفید آینه ای

مدا ناخن مربعی و مربعی گرد

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن مربعی فرنچ رنگارنگ

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن مربعی با لاک سفید

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت هلویی مربعی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن با طراحی لوگو نایک

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن با طراحی آبرنگی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن مربعی با ژلیش سبز

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل لاک ناخن ساده صورتی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ژلیش ناخن ساده و شیک ۱۴۰۱

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت ناخن کوتاه و ساده ۲۰۲۲

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن فرنچ رنگی ۲۰۲۲

همچنین ببینید : مدل ناخن های فرنچ جدید 

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن مربعی بلند با طراحی رنگی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن با طرح چشم زخم

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت ناخن هلویی جدید

مدل ناخن نوک تیز

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن سفید و کرم عروس

همچنین ببینید : مدل های ناخن عروس جدید وخاص

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت ناخن ژله ای

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن سفید و آبی ۲۰۲۲

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بنفش اکلیلی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بلند و نوک تیز سبز

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت ناخن کهکشانی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بنفش و سفید

مدل ناخن بادامی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل کاشت ناخن با طراحی برگ

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بلند بافرنچ بنفش ۲۰۲۲

همچنین ببیند : مدل ناخن های جدید سال ۲۰۲۲

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن مشکی طلایی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بلند با فرنچ اکلیلی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن سبز تیره ترند سال ۲۰۲۲

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بنفش با طراحی پوست گاو

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن کرم بلند نگین دار

مدل ناخن تابوتی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن با لنز پروانه

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن خاکستری و کهکشانی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بلند با تزیین نگین و ستاره

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن تابوتی کوتاه و ساده

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن طلایی اکلیلی ۲۰۲۲

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بلند با طراحی گل و نگین

مدل ناخن بیضوی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل لاک ناخن سبز و کرم

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن ساده با لاک کالباسی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن کرم و سفید بیضی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل لاک ناخن آبی و نقره ای اکلیلی

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل ناخن بیضی با لاک صورتی مات

۳۵ مدل ناخن کوتاه و بلند جدید با طراحی های جذاب ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل رنگ سال ۲۰۲۲

امیدواریم از دیدن این مدلها لذت برده باشید. پیشنهاد میکنیم برای خرید لباس و مانتو زنانه به اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید و این صفحه را دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن