به ملازمان سلطان که رساند این دعا راتفال غزل شهاب ثاقبتفسیر به ملازمان سلطان که رساند این دعا راتفسیر غزل به ملازمان سلطان که رساند این دعا راتفسیر غزل شهاب ثاقبشعر و ادبیاتصوت غزل شهاب ثاقبغزل به ملازمان سلطان که رساند این دعا راغزل شماره 6 حافظغزل شماره شش حافظغزل شهاب ثاقبفال حافظمعنی به ملازمان سلطان که رساند این دعا رامعنی غزل به ملازمان سلطان که رساند این دعا رامعنی غزل شهاب ثاقب

غزل شهاب ثاقب – فال حافظ


غزل شهاب ثاقب - فال حافظ

غزل شهاب ثاقب فال حافظ

غزل شماره شش دیوان حافظ به گفته دکتر غنی در روزهای توقف شاه شجاع در میدان سعادت بیرون دروازه شیراز و در روزگار ورود او به شهر سروده شده و حافظ در ابتدا از شاه می‌خواهد که به او التفات کند، در ادامه از دشمن پلید خود می‌نالد و سپس غزل عاشقانه می‌شود.

فال حافظ با معنی و تعبیر کامل و تفسیر بیت به بیت غزل شماره شش حافظ را در تحقیقستان بخوانید.


 

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

 

غزل شماره ۶ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی


در روزگار خوشی ، ناخوشان و افتادگان را از یاد مبر. دشمنانی سر سخت و پلید در سر راه تو کمین کرده‌اند، از آنها ترسی به دل راه نده و از شر آنان به خدا پناه ببر که خداوند بهترین و تواناترین پناهگاه است.

در تصمیمی که گرفته‌ای استوار باش و فریب دیگران را مخور. به زودی خبری خوش که مدت ها  منتظر آن بوده‌ای به تو خواهد رسید. از دعا و اثر آن در رسیدن به مقصود غافل مشو.


معنی و تفسیر غزل شماره ۶ حافظمعنی غزل به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

 

بیت اول

 

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

 

به همراهان فرمانروا چه کسی این درخواست ما را ابلاغ می‌کند که به شکرانه فرمان راندن، من مسکین را از نظر دور مساز و عنایتی کن.

درباره اینکه «سلطان» به چه کسی برمی‌گردد، میان مفسران اختلاف هست.

دکتر خطیب رهبر سلطان را استعاره از جانان و فرمانروای ملک دل می‌داند و «پادشاهی» در مصراع دوم را فرمانروایی بر دلهای عاشقان معنی می‌کند.

دکتر غنی «سلطان» را «شاه شجاع» می‌داند که در زمان سرودن شعر به پیروزی‌هایی دست یافته بود.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

 

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

 

از رقیب و موکل اهریمن‌خویِ کویِ یار به یزدان پناه می‌برم، شاید لطف الهی یاری دهد و به فرمان حق وی را براند.

رقیب: دو کس که بر یک معشوق عشق ورزند، هریک دیگری را رقیب خواند.

شِهاب ثاقِب: شعله افروخته، آیه یازدهم سوره صافات اشاره می‌کند که شیطان‌ها از آسمان به مدد شهاب ثاقب رانده می‌شوند.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

 

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

 

مژه سیاه تو اگر امر کرد که خون ما را بریزی، این کار اشتباه را نکن و به حرف او گوش مده، چرا که او قصد فریب تو را دارد.

مژه و مژگان در ادبیات فارسی به خنجر تشبیه شده و «قَتّال» شناخته می‌شود.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

 

دل عالمی بسوزی چو عِذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا

 

چون چهره بنمایی، دل جهانیان را به شیفتگی بر جمال خود می‌گدازی. تو از این سوختن عاشقان چه بهره‌ای می‌بری که نرمی نمی‌کنی؟

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

 

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

 

تمام طول شب را بیدار و چشم‌انتظار هستم تا صبح شود و نسیم صبحگاهی (باد صبا) از آشنایان پیامی برای من آورد و به وسیله آن پیام مرا مورد نوازش و لطف قرار دهد.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

 

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

 

هول دشوار رستاخیز را با هجران خود در دل‌های مهرورزان پدید آوردی،جان و دل ما فدای رخسار تو باد، روی نهان مکن.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

 

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

 

تو را به یزدان سوگند می‌دهم که شربت وصل یا ساغری از باده‌ی حسن به حافظ که از سحرخیزان است بنوشان، چراکه دعای او در حق شما در وقت سحر به اجابت نزدیک‌تر است.نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن