آتعبیر خوابتعبیر خواب آبگینهتعبیر خواب آنلاینتعبیر دیدن خواب آبگینهتعبیر ظروف شیشه ای در خوابدیدن خواب آبگینهسرگرمی

تعبیر خواب آبگینه – تعبیر خواب آنلاین


تعبیر خواب آبگینه - تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب آبگینه از نظر حضرت دانیال چنین است که آبگینه در خواب به معنای زن است . آب خوردن در ظرف , بلور نشانه زن گرفتن است . در این مطلب از تحقیقستان به تعبیر خواب آبگینه به روایت از منوچهر مطیعی تهرانی، محمد بن سیرین و حضرت دانیال می‌پردازیم.

ابن سیرین چنین می گوید که اگر خواب بیننده نام خود را بر روی ظرف بلوری ببیند نعمتش, زیاد می شود و نیازهایش برطرف می شود . مطیعی تهرانی هم آبگینه را در خواب به معنای زن می داند . 

اگر خواب بیند که آبگینه داشت، افتاد و شکست، به این معناست اگر زن دارد طلاقش دهد, و اگر زن ندارد زنی ازخویشان و ی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود. بعضی از معبران گفته اند: آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود.


تعبیر خواب آبگینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود.

در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است .

مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.


تعبیر خواب آبگینه به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید

اگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است ، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است و اگر کسی که این خواب را دیده است نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش عاقبتی در انتظار اوست


تعبیر خواب آبگینه به روایت حضرت دانیال

دیدن آبگینه ( شیشه »بلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارد. اگر ببیند در ظرف بلور آب میخورد زن اختیار میکند و ثروتمند میشود و اگر ببیند در ظرف بلور به کسی شراب میدهد ، برای او زن میگیرد.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکرده اید ، از طریق بخش دیدگاه ها از ما بپرسید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم.
نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن