رفتار بد متولدینروابط ماه هاطالع بینیعادت های بدفـال و طالع بینیمتولدین ماهمطالب ویژه

بدترین عادات متولدین ماه های مختلف


 عادات بد متولدین ماه های مختلف

هر شخصی دارای عادت های خوب و بد زیادی است . در ادامه با عادت های بد متولدین ماه های مختلف که باعث آزار اطرافیانشان می شود بیشتر آشنا می شوید .

بدترین عادات متولدین ماه های مختلف

عادات بد متولدین هر ماه

متولدین همه ماه ها دست کم یک یا دو عادت آزاردهنده دارند که ممکن است بقیه را ناراحت کند و یا حتی اطرافیان صبور را هم به دیوانگی بکشاند.

فروردینی ها: می توانند رفتار رئیس مابانه و پرتقاضا داشته باشند و تا حدی از دیگران بهره کشی کنند.

فروردینی ها به طور آزاردهنده ای می توانند برای دیگران رئیس بازی درآورند و تمایل به سازش ندارند.گاهی اوقات فقط باید بگذارید شکست بخورند چون گوش شنوا برای شنیدن واقعیت و دلیل و برهان هم ندارند.ممکن است در زمانی که چیزی خوب پیش نرود، وسوسه شوید که به آنها بگویید: “من که بهت گفته بودم…”ولی بهتر است مراقبت باشید چرا که در نهایت ممکن است آنها شما را برای آن شکست و خوب پیش نرفتنامور سرزنش کنند.

اردیبهشتی ها: به شدت می توانند دست و پا چلفتی باشند.

یک فیل را در یک مغازه چینی فروشی تصور کنید! اردیبهشتی ها دقیقا می توانند به همین شکل درمقابل چیزهای ظریف، دست و پاچلفتی و بی دقت باشند و همه چیز را به شکستن دهند. این موضوعاز آنجایی پیچیده تر می شود که آنها در واقع افرادی کنجکاو و لمسی هستند و باید به هر چیزی که درمقابلشان می بینند، دست بزنند و در نتیجه یک فاجعه به بار می آید. اگر صدای شکستن یک لیوان رااز آشپزخانه رستوران شنیدید، احتمال اردیبهشتی بودن یکی از پیشخدمت ها زیاد است!

خردادی ها: بارها و بارها نظرشان را عوض می کنند.

عادات بد متولدین هر ماه برای خردادی ها این است که آنها افرادی متفکر هستند که می توانند دو جنبههر مسئله ای را ببینند ولی گاهی اوقات با بی تصمیمی های خود حتی آدم صبور را هم به دیوانگیمی رسانند. از آنجا که از نظر ذهنی تیز هستند هیچ اشکالی نمی بینند چندین برنامه را با هم داشته باشندو یا حتی پس از پشت سر گذاشتن سه چهارم یک تصمیم یا کار، ممکن است حتی باز از اول شروع کردهو تصمیم خود را عوض کنند.

تیر ماهی ها: می توانند صبح ها به شدت دمدمی مزاج باشند.

تیرماهی ها به خصوص وقتی هنوز خواب آلود هستند می توانند بسیار دمدمی مزاج باشند. کسی جراتندارد آنها را تا قبل آمادگی شان، از خواب بیدار کند. اگر از دنده چپ بلند شوند تمام روز بدخلق باقیمی مانند. گاهی اوقات تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که فاصله خود را با آنها حفظ کرده و سعی کنید از عصبانیت شان دوری کنید.

مردادی ها: روزها و روزها می توانند در مورد خودشان حرف بزنند.

عادات بد متولدین هر ماه برای مردادی های مغرور و مفتخر این است که گاهی با زیاده روی داستان هایشاندیگران را خسته می کنند. وقتی وضعیت بدتر می شود که ممکن است هر کاری را از لاف زدن گرفته تاخوردن، خوابیدن یا تماشای فیلم با سر و صدا انجام می دهند.اگر کسی یک کنترل از راه دور اختراع می کردکه در این مواقع ولوم صدای آنها را پایین تر آورد، دیگر مشکل ساز نبودند.

شهریوری ها: می توانند به صورت افراطی ایرادگیر شوند.

یک شهریوری ممکن است در مورد هر چیزی از خوردنی گرفته تا کسی که می خواهد با او آشنا شود،سخت گیری و ایرادگیری کند. شهریوری ها ممکن است از خود بی تدبیری و پیش داوری نشان دهند و درنتیجه این کار، یک سکوت و شرایط معذب کننده پدید بیاید. مشکل این است که آنها استانداردهای فوقالعاده بالایی داشته و آن را از دیگران انتظار دارند و البته حتی شامل خودشان نیز می شود. اگر نتوانیدچندان با انتقادهای سازنده به خوبی مواجه شوید، ممکن است مراوده با یک شهریوری برایتان تبدیل بهیک کابوس شود!

مهرماهی: آنها برای عشق شان قید همه را می زنند.

عادات بد متولدین هر ماه برای مهرماهی ها این است که آنها از آن دسته دوستانی هستند که به محض اینکهوارد یک رابطه عاشقانه شوند، دیگر نه آنها را می بینید و نه خبری از آنها می شنوید. آنها صرفا آنقدرعاشق شده اند که گویی از روی کره زمین محو شدند و احتمالا بازگشت مجددشان هم دیرهنگام خواهد بود.گرچه ممکن است از این رفتارشان آزرده شوید ولی آنها با خوشحالی و چاپلوسی دلتان را نرم می کنند ومی توانید در طول این مدت از ارتباط با آنها لذت ببرید.

آبان ماهی ها: کارشناس از زیر کار در رفتن هستند.

واژه “آدم سست و بی حال” برای آبانی ها مناسب است چرا که نه یک بار بلکه بارها وقتی زمانشمی رسد که آستین ها را بالا زده و در کاری سهیم شوند، ناگهان ناپدید می شوند! و اگر حال و حوصلهکاری را هم نداشته باشند، بیشتر از آنکه سبب خیر و کمک باشند، اسباب زحمت می شوند. گرچه ممکناست اسم “تنبل” را روی آنها بگذارید ولی جالب اینکه “کار” برای همین افراد است.

آذر ماهی ها: “عزیزم، ببین چه افتضاحی به بار آوردم!”

آذرماهی ها دوست دارند چیزهای بزرگ و پرطمطراق را امتحان کنند ولی عادات بد متولدین هر ماه برایآنها این است که کارشان می تواند تبدیل به یک ماجراجویی پرهرج و مرج شود. وقتی دست به کار آشپزیمی شوند از همه وسایل موجود و همه سطوح آشپزخانه استفاده می کنند و یا وقتی دوش می گیرند برایخشک کردن خودشان به ۶ تا ۷ حوله نیاز دارند. آنها ممکن است طولانی ترین و جذاب ترین مسیر رابرای رسیدن به مقصد انتخاب کنند و به شدت نسبت به دستگاه های ناوبری و حمل و نقل بدبین هستند.

دی ماهی ها: می توانند پر پول ولی خسیس باشند.

آیا شده دوستی را بشناسید که هر بار برای رفتن به رستوران و … کیف پولش را فراموش می کندهمراه خود بیاورد؟ احتمال اینکه دوست مذکور دی ماهی باشد زیاد است. برخی ممکن است آنها راخسیس بنامند ولی آنها برای تمام آن پول سخت کار کرده اند بنابراین وقتی می خواهند آن را خرج کنندکمی مکث و تردید می کنند. همچنین دی ماهی ها ممکن است عادت های تکراری مثل کلیک کردنخودکار و امثال آن را داشته باشند. آنها آنقدر به چنین عادت هایی ادامه می دهند که ممکن است ناگهان کسی از بین یک جمع بلند شده و خودکار را از پنجره به بیرون پرتاب کند.

بهمن ماهی ها: می توانند به شدت بی اعتماد باشند.

عادات بد متولدین هر ماه برای بهمنی های سرد و گوشه گیر این است که اغلب با ابراز صمیمیت بادیگران راحت نیستند و مدت خیلی طولانی زمان می برد تا بالاخره بتوانند با عده ای گرم بگیرند، تازهاگر این کار را انجام دهند! آنها ساز خود را می زنند و ماهیت گریزان آنها برایکسی که بخواهد به آنها نزدیک شود، دیوانه کننده خواهد شد.

اسفندماهی ها: به شدت شلخته و فراموش کارند.

اسفندماهی ها شلخته و فراموش کارند، آنها قدم به اتاق می گذارند و فورا فراموش میکنند برای چه چیزیوارد آن اتاق شدند. مدام کلیدها، عینک و یا تلفن شان را گم کرده یا جا می گذارند و هرگز وسایل را سرجایشان قرار نمی دهند. اگر یکی از افراد خانواده تان اسفندی باشد، احتمال اینکه مدام پشت سر او را راهرفته و چیزهایی که به زمین می اندازد را بردارید و مدام بر سر این کارهایش با او بگو مگو کنید، زیاد است.آنها موجوداتی نگران هستند و وقتی هم که چیزی را گم نکنند، احتمالا مدام ناخن هایشان را می جوند.

منبع:persianv.com

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن