انشا برای سردار سلیمانیانشا در مورد حاج قاسم سلیمانیانشا در مورد سالگرد حاج قاسم سلیمانیانشا در مورد سردار حاج قاسم سلیمانیانشا در مورد سردار سلیمانیانشا در مورد سردار سلیمانی برای کلاس دومانشا در مورد سردار سلیمانی کلاس ششمانشا در مورد سردار قاسم سلیمانیانشا در مورد شجاعت سردار سلیمانیانشا در مورد قاسم سلیمانیانشا در مورد قاسم قهرمان استانشا درباره حاج قاسم سلیمانیانشا درباره سردار سلیمانیانشا درباره سردار قاسم سلیمانیانشا درباره ی حاج قاسم سلیمانیانشا درباره ی سردار سلیمانیانشا درمورد سردار دلهاانشا درمورد سردار سلیمانیانشا درمورد قاسم سلیمانیانشا سردار قاسم سلیمانیدرباره سردار سلیمانیدلنوشته برای سردار سلیمانی کلاس ششممتن و نوشته زیبامقدمه برای انشا در مورد سردار سلیمانینامه ای به سردار سلیمانی برای مسابقه

انشا در مورد سالگرد حاج قاسم سلیمانی


انشا در مورد سردار سلیمانی / انشا در مورد سردار حاج قاسم سلیمانی

به مناسبت سالگرد شهید قاسم سلیمانی در ادامه مجموعه ای از انشا در مورد سردار دل ها ،انشا در مورد سالگرد حاج قاسم سلیمانی ، انشا در مورد سردار سلیمانی برای کلاس دوم و نامه ای به سردار سلیمانی را مشاهده می کنید .

انشا در مورد حاج قاسم سلیمانی 

انشا در مورد سالگرد حاج قاسم سلیمانی

انشا درمورد قاسم سلیمانی , انشا در مورد سردار سلیمانی برای کلاس دوم 

شهید قاسم سلیمانی یک سال است که در بین ما نیست و آسمانی شده؛ ۳۶۵ روز است که به خواسته اش رسیده. او اکنون شهید شده و در جوار دوستان شهدای مدافع حرمش از روزی خدا بهره می برد. خداوند قطعا به او بهترین قسمت بهشت را هدیه داده و او پاداش کارهای دنیوی اش را در آن قسمت از بهشت دریافت می کند.

درست یک سال است که از رفتنت می گذرد! قطعا که به آرزویت دست پیدا کرده ای. تو به شهادت رسیدی و ما در فراغت خون می گریم. اما چه کنیم که سردارمان باز نخواهد گشت. سید شهدای مدافع حرم باز نخواهد گشت. روحت آرام باشد سردار قلب ها. همه ی ما می دانیم که تو در بهشت ابدی خداوند سکنی گزیده ای.

باورمان نمی شود که ایرانمان دیگر سردار سلیمانی ندارد. ایران قسمتی از امنیتش را مدیون تو بود؛ مدیون شجاعت هایی که به خرج دادی؛ مدیون از خود گذشتگی هایی که کردی. اکنون در سالگرد از دست دادنت، ایران و ایرانی به سوگ نشسته اند و برای فراغت می گریند. حتما شاد می شدی وقتی به تو می گفتند شهید زنده، اکنون شهیدی واقعی ای هستی که رشادت برای همه زبان زد است.

داغ از دست دادن تو  هنوز از دل مردمی که برایت از جان خود هم می گذشتند تا در عزاداریت شرکت کنند، نرفته. به راستی بگو سلطان قلب های ایرانیان تو با ما مردم چه کردی که اینگونه عاشقت شدیم؟ تو با ما مردم چه کردی که اینگونه وابسته ات شدیم. حاج قاسم تو از پیش ما رفته ای و ما آرامشی نداریم.

مگر می شود به زودی این داغ را فراموش کرد؟ مگر می شود که دل و روح ما ایرانیان آرام بگیرد. ما کسی را از دست دادیم که به مانند نزدیک ترین فرد زندگیمان دوستش داشتیم. آری به راستی که همه ی ما احساس می کردیم که شخصی از نزدیکترین اعضای خانواده مان را از دست داده ایم؛ همه ی ما احساس می کردیم که فرزندان حاج قاسمیم و پدرمان را از دست داده ایم! آخر حاج قاسم به مانند پدری مهربان برای ایران از خودگذشتگی می کرد.

 انشا درباره ی حاج قاسم سلیمانی , انشا درباره سردار سلیمانی 

حاج قاسم تو رفته ای و می دانیم که نمی آیی.  کاش هیچوقت آن روز نحس که تو در آن به شهادت رسیدی سر نمی رسید. آن روز درست است که برای تو روز رسیدن به خواسته ات بود، اما برای ما روز گرفتن جگرگوشه مان بود.

قاسم سلیمانی تفکریست که باید در بین همه ی ما ایرانی ها، همیشه و در همه حال در جریان باشد. همه ی ما باید به مانند قاسم سلیمانی بیندیشیم تا بتوانیم ایرانی آباد داشته باشیم. دشمن خوشحال شده بود از اینکه حاج قاسم را به شهادت رسانده، دشمن از اینکه به قول خودش یک تروریست را کشته بود در پوست خود نمی گنجید! اما حاج قاسمی که دغدغه اش دفاع از مظلوم بود، با این کار دشمن به خواسته اش رسید. او به شهادت رسید. دشمن حتی با نیت ضربه زدنش به قاسم سلیمانی هم به او خیر رساند.

دشمنان شاد نشوند؛ قماربازان آرام نگیرند، یک سال است که قاسم سلیمانی را از ما ستانده اند، اما .بدانند که قاسم سلیمانی در ذهن و فکر ایرانیان متولد شده. اکنون هر ایرانی یک قاسم سلیمانی است. به من بگو آمریکا! آیا می توانی از پس تک تک این قاسم سلیمانی ها بر بیایی؟ آیا می توانی تقاص خون سردار ایران را پس بدهی؟ آیا در توانت هست که پاسخگوی تک تک این قاسم سلیمانی ها باشی.

قاسم سلیمانی هنوز هم در قلب و ذهن بسیاری از مردم وجود دارد. اینکه چیزی نیست؛ یاد او برای همیشه در قلب و ذهن ما خواهد بود. ما همیشه با فکر کردن به شجاعت و دلیری های او سعی خواهیم کرد که خود را مقتدر نگه داریم. نمی گذاریم که دشمن ذره ای به خاک کشور تجاوز کند تا روح پاک حاج قاسم در عذاب نباشد.

انشا در مورد سردار سلیمانی کلاس ششم , انشا سردار قاسم سلیمانی , نامه ای به سردار سلیمانی برای مسابقه 

سلام ای کسی که نگاهت وجود دشمنان را می لرزاند و نامت شاه کلید تمام قفل های درهای بسته ی قلب های مردم جهان است و عکست مرهمی بر تمام غم های دنیاست.

سلام سردار،ای اسوه بزرگ،ای جوانمرد و ای قهرمان تمام داستان های واقعی که دنیا آنها را بر تاریخ وجودش نوشته و رهبر ملتی،این گونه از تو در نمازش می گوید و می گرید و مردمی که عاشقانه با چشمانی که خون می گرید از نبود تو این طور اقیانوسی برپا کرده اند که دنیا تا بحال به خود ندیده اقیانوسی پر از موج هایی از جنس انتقام و از غیرت و بزرگی تو سردار اقیانوسی که قرار است ریشه ظلم و ستم را برکند.

راستش را بخواهی سردار شبی که تو به شهادت رسیدی و فردایش در تمام دنیا برای تو عذا داری می کردند سهم من فقط قاب شیشه ای از اینهمه بزرگی و شکوه بود و بغض هایی که هر لحظه امانم را میبرید مخصوصا وقتی چشمانم به عکس سردار دل هایی می افتاد که برای امنیت جان من سنگ تمام گذاشت،چه از هشت سال دفاع مقدس و چه همین سال ها جنگ با وحشی ترین گروه تروریستی دنیا (داعش) برای امنیت جان من جان فشانی کرد و به شهادت رسید.شهادتت مبارک سردار

احساس می کنم سردار هم من و هم تمام مردم ایران مخصوصا رهبرمان تنها شدیم خیلی خیلی تنها اما محکم و هوشیار شدیم در برابر آمریکایی که فکر می کند قوی و قدرتمند است اما در رویا و خیال.

درباره سردار سلیمانی , انشا درمورد سردار دلها, انشا درباره سردار سلیمانی 

آن شب که تو به شهادت رسیدی انگار تمام دیوارهای دنیا بر روی سرم آوار شد اما من از تو ای اسوه قدرت و استواری یاد گرفتم که پا برجا،محکم و قوی بمانم.در برابر تمام غم ها و غصه ها و هرچیز دیگری شاید من تنها اینگونه نباشم بلکه یک ایران با من هم عقیده باشند اما افسوس که غم از دست دادن تو چیز دیگری بود و قلبم را در آتشی به بزرگی دنیا سوزاند اما من آن شب با خودم عهد بستم که مثل تو مالک اشتر زمان بشوم و وجودم را همچون ستونی قرار دهم و علم کنم با چادرم که از جدم فاطمه زهرا (س) است و به من رسیده و بر سرم هست سرپناهی برای تمام مظلومان جهان و جانم را تقدیم کنم در راهی که تو آن راه را به من نشان داده ای و خودت در انتهای این راه ایستاده ای و منتظر من هستی.

به قول حضرت یعقوب که می گفت به حضرت یوسف که تو آینه ی خدا نمایم هستی تو هم سردار همانند حضرت یوسف آینه ی خدا نمایه من هستی آینه ای که در آن می شود خلوص نیت و پاکی را پیدا کرد از همان یادداشتی که قبل از شهادتت نوشتی (الحمدالله رب العالمین خداوندا مرا پاکیزه بپذیر،خداوندا عاشق دیدارتم همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود).

اگر سردار تمام قلم های دنیا و تمام نویسندگان و تمام برگ های دنیا نام تو،راه تو و تمام کارهایی که تو کرده ای را بنویسند شاید بتوانند مقدار کمی را بنویسند.

تو سردار مثل رستم در شاهنامه ای اما در دنیایی بزرگتر و واقعی دنیایی که کشور آمریکا تو را این گونه لقب داده مردی همانند سایه و یا ژنرال قدرتمند خاور میانه او با این القاب به تمام دنیا گفت که تو بسیار بزرگ و قدرتمند هستی و خونت و شهادتت تایید کننده این حقیقت بزرگ است و خون پاکت خواری و ذلت و آغاز مرگ آمریکا توسط سربازانی همچون تو حاج قاسم را به تمام دنیا خبر داده است.

دلنوشته برای سردار سلیمانی کلاس ششم , انشا برای سردار سلیمانی , درباره سردار سلیمانی

انشا در مورد سالگرد حاج قاسم سلیمانی

انشا در مورد سالگرد حاج قاسم سلیمانی , انشا در مورد سردار حاج قاسم سلیمانی , مقدمه برای انشا در مورد سردار سلیمانی 

سردارسلیمانی انسان مهربانی بود و از خود می‌گذشت و با دشمنان ایران می‌جنگید.

او سرداری نامدار، دیندار و با ایمان بود. او مبارز بیرون مرز بود. بی تردید ایران بدون او یتیم است.

سردار سلیمانی انسان فداکاری بود او بچه‌ها را خیلی دوست داشت.

سردار! ما بچه‌ها هم شما را خیلی دوست داریم و ما بچه‌ها راه شما را ادامه خواهیم داد.سردار شما همیشه قهرمان ایران خواهید ماند و در دلها یاد شما باقی می‌ماند.

شهادت بی گمان تنها چیزی بود که می توانست پاداشی برای تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر تو باشد ای سردار قلب های ایرانی شهد شهادتت گوارای وجود پاک و نازنینت باد

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد آرزومند نگاری به نگاری برسد…

خوشا آنان که در این هستی بساط خویش را برچیدند و پاک و پاکدامن رهسپار دیار حق گشتند. در این دنیای وانفسا که هر کس رنگ و بویی برای زندگی خویش برگزیده است و با انواع لهو و لعب مشغول شده است؛ یقینا عملکرد سرداری ایرانی در خارج از این مرزها مهر تأییدی است بر پاکی و عزت و جلال وی که او را یک راست به سمت جنت نعیم رهسپار می سازد.

تاریخ به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی بی گمان آغاز مرحله ای جدید است که می توان آن را در دل تاریخ ثبت کرد.

سردار حاج قاسم سلیمانی سردار نه یک ملت، بلکه سردار آحاد سرزمین های اسلامی بود که یک تنه جلوی استکبار جهانی ایستاد تا امنیت امروز ما مرهون تلاش های بی وقفه آن عزیز خفته در خاک باشد.

سردار ایرانی در قلب من می‌مانی

 انشا در مورد شجاعت سردار سلیمانی , انشا در مورد قاسم قهرمان است , انشا درمورد سردار سلیمانی 

سلام سردار، سلام ‏ای قهرمان من، یک سال گذشت یک سال دوری از تو تمام تنم  را به آتش کشید یک سال نبودی که در این هوا با ما هم نفس شوی یک سال تمام بلاها و مصیبت ها بر سر ما بارید از وقتی که تو رفتی اتفاقات عجیب افتاده افرادی لباس سفید برتن کردن ودر خط دفاع  همانند ۸سال دفاع مقدس که تو حاج قاسم   برای حفظ جان و ناموس و وطن ما جنگیدی  امروز هم مدافعان سلامت می‌جنگند با ویروسی اندک برای حفظ جان مردمان  ملتشان  نمی دانم چگونه از آنها تشکر کنم نمی دانم چه بگویم در برابر انسان هایی که برای امنیت و جان من جان می دهند برای اینکه نام کشور من در بالاترین مقام  دنیا قرار بگیرد پرپر می شوند نمیدونم از دلم از غم هایم چگونه برایت بنویسم یک سال دوری تو برای من برای زینبت برای فرزندان شهدا انقدر سخت بود که  وقتی به گذشته فکر می کنم دلم می خواهد آه …..
سردار یک سال گذشت از نبود تو در کنار  رهبرمان یک سال گذشت از  نپوشیدن آن لباس سبز رنگ مقدس یک سال گذشت از نبود تو در کنار سربازانت یک سال زندگی کردن باحس انتقام خون تو از قاتلانت به قول امام خمینی( ره )که فرمودند سربازان من همان نوزادان و کودکان در گهواره اند. پس دشمنانمان هم بدانند سرداران سید علی خامنه ای همین کودکان ، نوجوانان و جوانان امروزند.
حاج قاسم با تمام وجودم دوستت دارم دلم برایت تنگ شده حالا که پیش خدا هستی برایمان دعا کن که سخت به دعایت محتاجیم.

 انشا درباره ی حاج قاسم سلیمانی , انشا درباره ی سردار سلیمانی 

گردآوری: حیاط خلوت

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن