اسم تک دخترانهاسم جدید دخترانهاسم دخترانهاسم دخترانه با معنیانتخاب اسم جدید دخترانتخاب اسم دخترانتخاب اسم های تک دخترانهسرگرمی

انتخاب اسم های تک دخترانه


مجموعه ای از اسم های دخترانه محبوب که توسط عموم مردن منتخب هستند را در ادامه جهت انتخاب برای دختران تازه تولد شده درج کردیم تا برای نوگل های تازه تولد شدتون استفاده کنید.

افشید: اسم دختر به معنی شکوه خورشید
آلیش: این اسم یعنی قابل اشتعال
الیا: اسم گل ( که برای دختران استفاده میشود )
آناهیتا: اسم فرشتگان اهورامزدا
آنیتا: اسمدختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
انوشا: خوشحالی و سرور و شادی
انوشه: اسم زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
آرا: نامی یه معنی آراستن و زیبا کردن
آرمیلا: اسم دختران در ایران باستان ( اسم دختر ایرانی)
آرمیتان: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتا: اسم شهر در زمان زند که به عنوان اسم بر روی دختران میگذاشتند
آسا: اسم دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتنا: اسم ایرانی
آتوسا: دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه: اسم عمه یا خاله شاپور شاه
آوید: اسمی ایرانی
آویسا: آب پاک و تمیز
آیدا: همچون ماه و مهتاب
آیلا: این اسم به معنی نور ماه و مهتاب- آیناز
پروشات: اسم همسر داریوش دوم
رکسانا: اسم دختر داریوش دوم
سپنتا: اسم مقدس ایرانی
آذرنوش: اسم زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا: اسم شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران
بهنوش: خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر
بهشید: اسم ایرانی به معنی بهترین روشنایی
بیتا: اسمی به معنای زیبا و خوش چهره
چیستا: زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
درسا: همچون مروارید
الیکا: مادر زمین – شکوفه – اسم دهی در شما ایران برای دختران
المیرا: اسم دختر به معنی فدا کننده
اریکا: مرتبط با زمین
کیانا: برخواسته از نسل کیانیان
لیدا: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
مهشید: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا: مرهم – نام زنبور عسل در یونانی
ماندانا: – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
میترا: فرشتگان مقدس ایران باستان
نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه
پریسا:تیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس: اسم دختر ارشد کورش بزرگ
ساینا: سیمرغ
ویرا: ویشکا- ویدا – ویستا
پارمیس: اسم دختر بردیا – نوه کورش بزرگ
کتایون: زن کیگشتاسب در شاهنامه
میترا:دات دختر مهرداد پادشاه اشکانی
ویدا: در اوستایی ویستا – پر دانش و فرهنگ
هما: هفتمین پادشاه کیانی – دختر کیگشتاسب
یاسمین: پهلوی یاسمن – نوعی گل- دختری در ویس و رامین
ناهید: اناهیت – اناهیتا – فرشته آب
بهرو بهشاد: – بهرخ – بهتاب
پردیس: باغ و بهشت – واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش: پریزاد – پریسا – پریداد – پری تن
تارا:ستاره
تناز: مادر لهراسب – دختر آرش کمانگیر
بینا: یعنی دانا و بیننده
دینا: اسم ایرانی
پُرشاد:خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری: ویس دختری در ویس و رامین
شراره:از اسمهای رایج امروزی
فرنوش: از نامهای رایج امروزی
گلدیس: از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
یوتاب: خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان
آتوسا: اسم دختر یک شاهزاده ایرانی ( اسم اصیل برای دختر ایرانی)
آذر: آتش، نهمین ماه ایرانی
آذرخش: صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
آزاده: آزاد، رها
آزیتا: نام یک شاهزاده ایرانی
آزین: زینت آلات
آفرین: تشویق
آلاله: اسم گلی
اختر: ستاره، نام گلی
ارغوان: اسم درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
ارکیده: رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
ارمغان: هدیه
افسانه: افسانه
ایران: نام کشور ایران
ایران دخت: دختر ایران
بانو:خانم، متشخص، زن مجرد
بنفشه: گل بنفشه
بهار: فصل بهار
بهارک: بهار کوچک
بهاره: آورنده بهار
بهناز: بهترین ناز
بهرخ: بهترین صورت
بیتا: منحصر بفرد
پرستو: اسم یک پرنده
پرند: ابریشم
پریا: جمع پری
پریچهر: دارای صورتی همچون پری
پریزاد: زاده پری
پروین: اسم یک صور فلکی
پگاه: سپیده دم
پوپک: نوعی پرنده
پوران: موفق
پونه: اسم گلی
پیوند: ارتباط
ترانه: آهنگ، نغمه
ترسا: مسیحی
توران: نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
توکا: نوعی پرنده
تهمینه: یکی از شخصیتهای شاهنامه
تینا: سفال
ثریا: نام یک صور فلکی
جوانه: جوان، گل جوانه
چلیپا:اسم دختر به معنی صلیب
خاطره: یاد، یادگاری
خندان: خندان
خورشید: آفتاب
دلارام: آرام دل
دلبر: ملیح، خوش قلب
دلکش: جذاب
دنیا: جهان
رکسانه: روشنایی، اسم ( دختر ) شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد
روشنک: نور کوچک
رها: آزاد
ریما:
زری: حریر، زربافت
زرین: طلایی
ژاله: شبنم
ساغر: جام شراب
ساناز: اسم گلی
سپیده: نور اول صبح
سروناز: زن زیبا، درخت سروناز
سودابه: یکی از شخصیت های شاهنامه
سوری:رز قرمز
سوزان: شعله ور، درحال سوختن
سوسن: اسم گلی
سوگند: قسم خوردن
سیما: صورت، رخ
سیمین: نقره ای
شادان: شاد
شادی: شادی، خوشحالی
شبنم: شبنم(ژاله)
شعله: شعله، آتش
شکوفه: شکوفه
شکوه: جلال، زرق و برق
شوکا: نوعی آهو
شهربانو: بانوی شهر
شهرزاد: زاده شهر
شهرناز: عشق شهر
شهزاده: شاهزاده
شهلا: زن سیاه چشم
شهناز: عشق شاه
شیرین: ظریف، شیرین
شیوا: فریبا
غنچه: غنچه گل
فرانک: یکی از شخصیتهای شاهنامه
فرحناز: خوشی
فرخنده: شاد
فرزانه: عاقل
فرشته: فرشته، پری
فرناز: عشوه گر
فروزان: درخشان
فروزنده: درخشان
فروغ: روشنی
فریبا: ملیح
فریده: پرارزش
فرین: ستوده
فیروزه: فیروزه
فیلا: عاشق
قاصدک: گل قاصدک
قدسی: مقدس، فرشته
کتایون: یکی از شخصیت های شاهنامه
کیمیا: ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند
گردآفرید: یکی از شخصیت های شاهنامه
گردیا: یکی از شخصیت های شاهنامه
گلاره: چشمان
گلبهار: گل فصل بهار
گلپری:
گلشن: باغ گل
گلنار: گل انار، به زیبایی گل
گلنسا:
گلی: رنگ قرمز گل رز
گیتا: نوعی آهنگ
گیتی: جهان، دنیا
گیسو:
لادن: اسم گلی
لاله: گل لاله
لیدا:
لیلا: شبانه
لیلی: اسم گلی
مانا: مانند
ماندانا: اسم یک شاهزاده
مانی: نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
ماهدخت: وجوه ماه
ماهرخ: کسی که صورتش مانند ماه باشد
مرجان: مرجان
مرجانه: مرجان
مرمر: مرمر
ملکه: ملکه
منیژه: یکی از شخصیتهای شاهنامه
مروارید: مروارید
مریم: گل مریم
مژده: خبر خوش
مژگان: مژه ها
مستانه: مست
میشا:
مونا: اسم یک الهه
مهتا: مثال ماه
مهتاب: مثال ماه
مهر انگیز: مهر انگیز
مهرناز: نور آفتاب
مهری: خورشید، مهربان
مهسا: ماه، مهتاب
مهستی: درخت گل یاس
مهشید:
مهناز: نور ماه، شکوه ماه
مهنوش:
مهوش: مثال ماه، زیبایی
مهین: دختر ماه
میترا: اسم یک الهه
مینا: مینا
مینو:
نازآفرین: شوق آفرین
نازگل: گل زیبا
نازنین: خوش قلب
نازی: زیبا
نازیلا: زیبا
ناژین: اسم یک درخت
ناهید: ونوس، ستاره زهره
ندا: صدا
نرگس: اسم گلی
نسترن: اسم گلی
نسرین: رز وحشی
نغمه: ترانه، آهنگ
نگار: خوش قلب
نگاه: نگاه
نگین: سنگ روی انگشتر و جواهرات
نوش آفرین: شادی خلق
نوشین: شیرین
نهال: نهال
نیکو: خوب، زیبا
نیکی: خوبی
نیلوفر: اسم گلی(زنبق آبی)
نیوشا: شنونده
وندا: آرزو
ویدا: آشکار
هدیه: هدیه
هما:اسم پرنده ای افسانه ای
هنگامه: حیرت انگیزبرچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن